Jak uzyskać 60 tys. premii z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw
Dotacje
Jak otrzymać 60 tys. z Restrukturyzacji Małych Gospodarstw
08.01.2017 30827 0

Wielu osobom program Restrukturyzacja małych gospodarstw kojarzy się z działaniem Wspieranie gospodarstw niskotowarowych jaki funkcjonował w latach 2004-2006. Wówczas przez 5 lat można było otrzymać bezzwrotną płatność, której coroczna wysokość wynosiła nieco ponad 5 tys. W ramach obecnego programu, z którego nabór wniosków planowany jest na pierwszy kwartał 2017 r. do wzięcia jest 60 tys. Pomoc ta wypłacana jest w dwóch ratach, z których pierwsza wynosi 48, a druga 12 tysięcy. Oba programy łączy to, że skierowane są do podobnej grupy docelowej rolników oraz to, że pomoc ma charakter bezzwrotny. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo Restrukturyzacja Małych Gospodarstw jest programem znacznie bardziej wymagającym.

Wiem co myślisz 🙂 – bezzwrotne 60 tys., które mogę zainwestować z swoje gospodarstwo… Hmm, to brzmi niezwykle zachęcająco. Jednak na Twoim miejscu dokładnie przemyślał bym chęć skorzystania z programu i rozważył wszystkie za i przeciw. A to dlatego, że Restrukturyzacja małych gospodarstw jest programem niezwykle wymagającym, a sankcje za niespełnienie zobowiązań mogą się okazać bardzo bolesne. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy kluczowe aspekty, tj.: wzrost WEG, wymogi punktowe oraz rachunkowość.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć powyżej 10 tys. euro i co najmniej o 20%.

We wniosku i biznes planie musimy pokazać dwia obrazy. Pierwszy, to obraz gospodarstwa przed, a drugi po restrukturyzacją. Przez restrukturyzację rozumie się wzrost Wielkości Ekonomicznej Gospodarstwa (WEG) powyżej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do roku wyjściowego (Wielkość ekonomiczną gospodarstwa można sprawdzić na stronie http://kalkulator-so.pl). Wbrew pozorom ten wymóg będzie dla wielu rolników ciężki do spełnienie. Przykładowo, wyobraźmy sobie sytuację, że wnioskodawcą jest rolnik posiadający 2,5 ha sadu jabłoniowego, co daje WEG na poziomie 8.425 euro. Jeżeli nasz rolnik nie ma dodatkowych pustych gruntów, na których mógłby założyć uprawę, która spowoduje wzrost oraz nie chce usuwać sadu, aby w to miejsce wprowadzić uprawę bardziej dochodową jego pole działania staje się mocno zawężone. Dodatkowo zostały wyeliminowane wszelkiego typu kombinacje związane z umowami dzierżawy, ponieważ wprowadzono zapis, że WEG możemy liczyć wyłącznie do upraw na gruntach dzierżawionych, które były w dyspozycji wnioskodawcy w roku wyjściowym. Termin naboru wniosków celowo został ustalony na I kwartał 2017 roku aby Agencja mogła dokonać u wszystkich kontroli na miejscu.

Wymogi punktowe

Musimy powiedzieć sobie prawdę. Spełnienie 9 wymogów, o których przeczytasz poniżej oraz poprawne przygotowania wniosku i biznes planu mogą okazać się niewystarczające ! Powszechnie wiadomo, że program będzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a chętnych najprawdopodobniej będzie dużo więcej niż środków. To przeświadczenie doprowadzi wielu rolników do brania na siebie bardzo wielu punktowanych zobowiązań między innymi takich jak ekologia, przetwórstwo czy przystąpienie do organizacji producentów. Z praktyki wiem, że rolnikom bardzo łatwo przychodzi przyjmowanie zobowiązań, natomiast dużo gorzej jest z ich późniejszą realizacją. A to będzie miało miejsce po 3-4 latach kiedy pieniądze będą już dawno skonsumowane. 

Rachunkowość rolna

Każdy wnioskodawca zobowiązuje się do realizacji biznes planu, który poza wyjściową i docelową wielkością ekonomiczną określa mnóstwo innych rzeczy. Między innymi są tam informacje odnośnie wielkości naszej produkcji i kosztów. Korzystając z programu jesteśmy zobowiązani do prowadzenia przez okres 5 lat rachunkowości rolnej. Jej zadaniem jest potwierdzenie poprzez dokumenty księgowe wszystkiego co zostało zapisane w biznes planie, a to nie mały obowiązek biurokratyczny.

Sprawdź czy możesz uzyskać 60 tys. premii

Jeżeli do tej pory Cię nie wystraszyłem to myślę, że najwyższy czas aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do programu. W tym celu przeczytaj 9 poniższych wymogów i sprawdź czy je spełniasz. Jeżeli chcesz sprawdzisz czy możesz skorzystać z innych programów przejdź do zakładki ZACZNIJ TUTAJ i zapisz się na mój newsletter.

Wymóg 1: Musisz posiadać gospodarstwo

Wnioskodawca musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych.

Wymóg 2: WEG wynosi poniżej 10 tys. euro

Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa wynosi poniżej 10 tys. euro.  Każda uprawa i każda sztuka zwierzęcia ma swój, z góry ustalony współczynnik w euro. Aby sprawdzić swoją wielkość ekonomiczną gospodarstwa musisz wejść na stronę www.kalkulator-so.pl i  wprowadzić swoją strukturę produkcji.

Wymóg 3: Przyznano dopłaty lub pomoc PROW 2007-2013

Wnioskodawcy przyznano jednolitą płatność obszarową (JPO) lub pomoc finansową z PROW 2007-2013 w roku złożenia wniosku lub w roku poprzednim.

Wymóg 4: 24-miesięczny okres ubezpieczenia w KRUS

Wnioskodawca przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc  złożenia wniosku o przyznanie pomocy był ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika

Wymóg 5: W ciągu ostatnich 2 lat nie prowadziłeś firmy i działalności zawodowej

Wnioskodawca w czasie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności gospodarczej lub zawodowej.

Wymóg 6: Przychód z produkcji rolniczej

Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych.

Wymóg 7: Nie przyznano pomocy z PROW 2007-2013

Wnioskodawcy nie przyznano pomocy z takich działań PROW 2007-2013 jak:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom;
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Wymóg 8: Nie przyznano pomocy z PROW 2014-2020

Wnioskodawcy nie przyznano pomocy z takich działań PROW 2014-2020 jak:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia dla młodych rolników;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Wymóg 9: Twój wniosek uzyska minimum 10 punkty na liście rankingowej

W ramach programu Restrukturyzacja małych gospodarstw punkty możesz otrzymać za następujące kryteria:

Punkty za kwalifikacje:

 • 5 pkt – Ukończone studia związane z rolnictwem lub inne studia, na których było 200 godzin związanych z rolnictwem;
 • 5 pkt -Ukończone studia niezwiązane z rolnictwem oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą;
 • 5 pkt – Jeden z zawodów: technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik pszczelarz, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa; technik turystyki wiejskiej, rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 • 4 pkt – Jeden z zawodów: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 • 3 pkt – Tytuł wykwalifikowanego rolnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawody lub tytuł mistrza w zawodzie oraz 3-letni staż pracy w rolnictwie;
 • 2 pkt – Wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie;
 • 1 pkt – Wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie;

Punkty za rodzaj planowanej produkcji:

 • 2 pkt – Uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości, takim jak np. Integrowana Produkcja (wymagane 50% upraw);
 • 4 pkt – Rolnictwo ekologiczne, potwierdzone certyfikatem(wymagane 50% upraw);
 • 2 pkt – Produkcja minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych;

Punkty za kompleksowość biznes planu:

 • 2 pkt – Inwestycja budowlana na gruntach stanowiących własność;
 • 2 pkt – Udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych;
 • 2 pkt – Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych;
 • 1 pkt – Działania w zakresie przygotowywania do sprzedaży;
 • 3 pkt – Przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa;

Punkty za realizację celów przekrojowych:

 • 0,5 pkt – Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych, mniejszy lub równy 66% ;
 • 2 pkt – Przygotowanie i stosowanie planu nawozowego;

Punkty w zakresie innowacyjności:

 • 2 pkt – Jeżeli inwestycja przyczynia się do: postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych technologii produkcji lub  innowacyjny produkt.

Punkty za docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:

 • 5 pkt – więcej niż 20 tys. euro;
 • 3 pkt – więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro;
 • 1 pkt – więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro.

Punkty za wiek:

 • 3 pkt – w dniu składania wniosku, wnioskodawca ma mniej niż 40 lat.

Punkty za ochronę środowiska:

 • max 5 pkt – jeżeli realizowana inwestycja wspiera ochronę środowiska i przeciwdziała zmianą klimatycznym.

Aby uzyskać pomoc w ramach programu musisz zgromadzić minimum 10 punkty. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje mniejsza wielkość ekonomiczna gospodarstwa, a następnie wiek.

Procedura uzyskania pomocy

Procedura uzyskania premii rozpoczyna się od złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem informacja o terminie naboru wniosków podawana jest na 30 dni przed jego rozpoczęciem przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z zapowiedziami I kwartał 2017 r.) Sam nabór będzie trwał od 14 do 30 dni. Po jego zakończeniu wnioski zostaną ułożone według kolejności przysługiwania pomocy i będą podlegać sprawdzeniu przez kolejnych 6 miesięcy. W tym czasie, każda osoba, która złoży wniosek otrzyma decyzję o przyznaniu pomocy lub decyzję o odmowie przyznania pomocy (np. z uwagi na błędnie opracowany wniosek lub brak środków). Od dnia odbioru decyzji mamy dokładnie 9 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę I raty, która wynosi 48.000 zł. Na złożenie wniosku o wypłatę II raty mamy maksymalnie 4 lata od dnia wypłaty I raty płatności. Właśnie wtedy musimy rozliczyć się z całej kwoty premii (w tym minimum 48.000 zł muszą stanowić środki trwałe) oraz musimy wykazać, że spełniliśmy wszystkie podjęte zobowiązania.

Jak przygotować wniosek i biznes plan z Restrukturyzacji Małych Gospodarstw

Przygotowywaniem dokumentacji projektu z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” będziemy się zajmowali zaraz po Nowym Roku i będziemy to robili na dwa sposoby:

Pierwsza opcja będzie związana z tradycyjnym doradztwem, które obejmuje:

 • Analizę możliwości skorzystania z programu;
 • Doradztwo w zakresie zdobycia optymalnej liczby punktów;
 • Przygotowanie wniosku, biznes planu i pozostałych wymaganych załączników;
 • Ewentualne poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia na etapie weryfikacji wniosku;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, zachęcamy do wcześniejszego zawierania umów na doradztwo. Podczas najbliższego naboru wniosków będziemy wstanie wykonać maksymalnie około 180 dokumentacji. Decyduje kolejność zawieranych umów.

Druga opcja to Kurs OnLine, czyli samodzielne przygotowanie całości z wykorzystaniem naszego programu edukacyjnego (opcja kilkukrotnie tańsza). Ta opcja obejmuje:

 • Lekcje wideo, na których krok po kroku tłumaczę jak wypełnić poszczególne pozycje wniosku i biznes planu.
 • 3 przykładowe dokumentacje;

I teraz najważniejsze. Aby otrzymać ode mnie ofertę na doradztwo, dostęp do programu edukacyjnego i zaproszenie na bezpłatne szkolenie OnLine musisz zapisać się na mój newsletter. Szczegóły znajdziesz TUTAJ..

A jeżeli chcesz zadać pytanie lub poznać inne osoby, które korzystają z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw dołącz do zamkniętej grupy prowadzonej na facebooku.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Kliknij aby dołączyć do grupy