Jak wziąć 300 tys. dotacji na rozwój firmy

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Pojawiła się świetna okazja na zdobycie bardzo atrakcyjnej dotacji. Na terenie praktycznie całego kraju właśnie są ogłaszane nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości. Do wzięcia jest aż 300 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 70%. Oznacza to, że możesz wykonać inwestycję o wartości 420 tys., która będzie Cię kosztować jedynie 120 tyś wkładu własnego. Przyznasz, że brzmi to interesująco 😉 Środki te dostępne są w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020”. W tym artykule opowiem Ci jak krok po kroku uzyskać tą dotację.

Na wstępie musimy sobie wyjaśnić czym są Lokalne Grupy Działania. W skrócie LGD to stowarzyszenia, które są rozlokowane na terenie całego kraju, a ich obszar działania najczęściej obejmuje kilka gmin. Celem LGD jest wspieranie lokalnej społeczności między innymi poprzez dystrybucję różnego typu dofinansowań wśród, których mamy możliwość uzyskania 300 tys. dotacji na rozwój firmy. Zanim jednak zaczniesz dzwonić do swojego doradcy, sprawdź czy spełniasz podstawowe kryteria tego programu. Ja zamykam je w 3 podstawowych wymogach:

#1 Twoja firma mieści się w kategorii mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR. Natomiast małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Czyli jeżeli nie jesteś bardzo dużą firmą to się kwalifikujesz 😉

#2 Prowadzisz firmę przynajmniej rok czasu

Musisz prowadzić firmę w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy przynajmniej przez okres 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat.

#3 Siedziba firmy mieści się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Z uwagi na fakt, że dotacja ta pochodzi z środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, siedziba Twojej firmy (główny oddział) musi się znajdować w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.  Ponad to miejscowość ta musi się znajdować na terenie działania Lokalnej Grupy Działania (najczęściej jest to teren kilku gmin).

Skorzystanie z tych środków wiąże się z zobowiązaniem do stworzenie jednego miejsca pracy na okres 3 lat. W porównaniu do programu z lat 2007-2013 jest to dość łagodny wymóg. Wówczas w bliźniaczym programie tj. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, najpierw musieliśmy stworzyć 5, a później 3 miejsca pracy biorąc 300 tys. dotacji. Ponad to został złagodzony wymóg w zakresie lokalizacji inwestycji z miejscowości do 5 tys. mieszkańców na miejscowość do 20 tys. mieszkańców. Jeżeli dodamy do tego wyższy poziom zwrotu (70%) to mogę się założyć, że program będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Z wykorzystaniem tych środków możesz sfinansować środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, roboty budowlane) jak również koszty niezbędnych szkoleń.

Procedura uzyskania pomocy

Nie będę tutaj ściemniał. Mimo, że dotacja jest atrakcyjna i warta uwagi, jej uzyskanie nie jest prostą sprawą. Jeżeli spełniasz trzy kryteria, które opisałem powyżej pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić jest zlokalizowanie swojej Lokalnej Grupy Działania (LGD), bo właśnie tam będziesz składał swój wniosek o dotacje. Ze strony LGD potrzebujesz pobrać Lokalną Strategię Rozwoju, w której zostały opisany cel ogólny, cele szczegółowe i rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz kryteria punktowe. Dodatkowo sugeruję Ci wizytę i rozmowę w Twojej LGD. Warto się przedstawić i opowiedzieć o swoich planach inwestycyjnych, bo właśnie tam będzie oceniany Twój wniosek o dotacje. Kiedy już poznasz termin naboru wniosków, przystępujesz do opracowania całości. Poza dokumentami programowymi z LGD, będą potrzebne dokumenty dotyczące sytuacji Twojej firmy oraz dokumenty dotyczące inwestycji. Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy musisz pamiętać o tym, że będzie on oceniany przez dwie instytucje. Najpierw Lokalna Grupa Działania w Twoim wniosku dokona oceny dwóch spraw:

  1. Czy Twój wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju – będzie to wynikało z Twojego opisu, w którym powinieneś wykazać  zgodność swojej inwestycji z celem głównym i celami szczegółowymi. Dodatkowo twój projekt musi wpisywać się w jedno z przedsięwzięć przewidzianych do finansowania określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  2. Czy Twój wniosek uzyska minimalną liczbę punktów – już na etapie przygotowywania całej dokumentacji musisz wziąć pod uwagę kryteria punktowe, które w każdej Lokalnej Grupie Działania wyglądają nieco inaczej. Od ilości punktów, które uzyska Twój wniosek, będzie zależało jego miejsce na liście rankingowej. Oczywiście im więcej punktów tym lepiej, natomiast w mojej ocenie przede wszystkim trzeba przypilnować tego aby uzyskać ich minimalną ilość. Z mojego doświadczenia z lat 2007-2013 wynika, że bardziej należy się koncentrować na jakości wniosku niż samych punktach. Statystyki z poprzedniego PROW wykazywały, że nawet 70% wniosków z różnych przyczyn odpadało na etapie oceny.

Jeżeli Twój wniosek będzie zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyska minimalną liczbę punktów to znajdzie się na jednej z dwóch list rankingowych. Pierwsza lista rankingowa obejmuje wnioski, które mieszczą się w limicie dostępnych środków, a druga to tzw. lista rezerwowa, obejmuje wnioski, które otrzymały minimalną liczbę punktów, jednak nie łapią się w dostępnych środkach. Podczas każdego naboru wniosków LGD, od razu określany maksymalny limit pieniędzy jaki jest do rozdysponowania. Wnioski, które z uwagi na mniejszą liczbę punktów znajdą się na liście rezerwowej muszą czekać na to, aż wnioski z pierwszej listy odpadną i zwolni się miejsce. Statystyki pokazują, że o to nie trudno, ponieważ finalnie z różnych przyczyn odpada aż 70% projektów.

Z LGD Twój wniosek przekazywany jest do Urzędu Marszałkowskiego gdzie odbywa się prawdziwa weryfikacja jego zawartości. Podczas tego etapu masz możliwość dokonania jednej poprawki ( 7 dni na uzupełnienie wniosku). Weryfikacja Twojego wniosku powinna trwać około 3 miesiące i powinna zakończyć się podpisaniem umowy na dofinansowanie lub informacją o odmowie przyznania pomocy.

Podpisanie umowy, w której Urząd Marszałkowski zobowiązuje się udzielić Ci dofinansowanie kończy I etap uzyskania dotacji. Kolejnym krokiem jest realizacja zawartej umowy, na co masz do 3 lata czasu (2 lata w przypadku realizacji inwestycji w I etapie). Swoją inwestycję możesz sfinansować z wykorzystaniem kredytu lub po prostu za gotówkę co jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ponieważ nie ponosisz kosztów odsetek. Jeżeli jednak nie masz wyjścia i musisz się wspomóc kredytem, to jego uzyskanie nie powinno być zbyt trudne. Banki z reguły, kwotę dotacji traktują jako Twój wkład własny w inwestycję poprzez co stajesz się dla nich bardzo atrakcyjnym kredytobiorcą. Na tym etapie warto wybrać najlepszy kredyt, ja osobiście zachęcam Cię do skorzystania z naszego doradztwa kredytowego – w ramach, którego pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Kolejną bardzo istotną sprawą, która musisz szczególnie przypilnować jest “postępowanie przetargowe”. Zanim wydasz choćby jedną złotówkę to musisz to poprzedzić czymś w rodzaju przetargu. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że musisz się zwrócić do minimum trzech firm z zapytaniem ofertowym i na podstawie otrzymanych ofert wybrać najkorzystniejszego kontrahenta. Oczywiście w 90% przypadków najprawdopodobniej ,,wygrywającym” kryterium będzie cena. Kiedy przeprowadzisz zamówienie publiczne i wykonasz inwestycję kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o płatność, do którego załączasz kopie faktur, przelewów i innych dokumentów potwierdzających realizację inwestycji.

Po złożeniu wniosku o płatność musisz się liczyć z kontrolą na miejscu podczas, której pracownicy urzędu sprawdzą czy to co kupiłeś istnieje faktycznie. Nie zależnie od tego czy Twoją inwestycją są maszyny czy budynki całość łącznie z fakturami zostanie sprawdzona. Jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie otrzymasz zwrot w wysokości 70% wydatków netto z faktur, jednak nie więcej niż maksymalna kwota dotacji określona w umowie.

Przygotowanie wniosku

Nie będę tego ukrywał, że o Twoim sukcesie lub porażce zadecyduje to jak dobrze przygotujesz wniosek, biznes plan i pozostałe obowiązkowe załączniki. Robiąc całą dokumentację musisz wziąć pod uwagę kilka spraw. Przede wszystkim, Twój projekt musi być tak napisany aby był zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, to znaczy musi wpisać się w cele tam określone, a inwestycja powinna odpowiadać przynajmniej jednemu rodzajowi przedsięwzięć jakie są zaplanowane do wsparcia. Dodatkowo opisy we wniosku muszą dawać optymalną liczbę punktów. To wszystko jest niezbędne aby Twój wniosek uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania i został przekazany do dalszego rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim, który sprawdzi go kątem formalnym oraz techniczno-ekonomicznym.

Stojąc przed przygotowaniem całej dokumentacji masz do wyboru dwie opcje, z których każda ma wady i zalety:

  1. Zlecam doradcy — Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu, który nie musisz tracić na przebrnięcie przez dziesiątki stron przepisów. Podstawową wadą tego rozwiązania jest koszt obsługi, który w przypadku doświadczonego doradcy szacuję na kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Poza tym zlecając wypełnienie całej dokumentacji doradcy nie jesteś świadomy tego jak to zostało przygotowane i co zostało założone w biznes planie.
  2. Przygotowuje całość samodzielnie — Podstawową zaletą tego rozwiązania jest oszczędność na doradztwie. Niestety kiedy robisz to samodzielnie to ryzykujesz, że popełnisz błąd, który będzie skutkował odmową przyznania pomocy. Poza tym tracisz cenny czas, który mógłbyś wykorzystać na coś innego.

Ja ze swojej strony proponuje Ci trzecie pośrednie rozwiązanie. Na przełomie października i listopada udostępnię “Kurs przygotowania wniosku i biznes planu o dotacje z LGD”. Kurs będzie zawierał kilkanaście modułów wideo za pośrednictwem, których wyjaśnię Ci dokładnie jak krok po kroku wypełnić całą dokumentację. Dodatkowo otrzymasz ode mnie 3 kompletne przykładowe dokumentacje zawierające wniosek, biznes plan i pozostałe załączniki. Jeżeli w trakcie przygotowywania całości pojawią się pytania, będziesz mógł mi je zadać za pośrednictwem zamkniętej grupy na facebooku.

Myślę, że przerobienie takiego kursu, będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu:

  1. Oszczędzisz od kilku do kilkunastu tysięcy. Ponieważ kurs będzie kilkunastokrotnie tańszy niż usługa doradczy.
  2. Będziesz bardziej świadomy tego co zostanie zapisane w dokumentacji przez co Twój wniosek nie zostanie odrzucony przez głupi błąd.
  3. Co prawda poświęcisz czas na przygotowanie całości, ale na pewno nie tyle, jeżeli robiłbyś to samodzielnie. A ponad to nauczysz się nowych rzeczy.

Artykuł został znaleziony w archiwum wcześniejszej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *