6 sposobów na to jak zaplanować rozwój w oparciu o dotacje w 2018 roku

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Nie jest tajemnicą, że nowy rok sprzyja wyznaczaniu celów. Być może jesteś jedną z osób, która chce schudnąć, więcej zarabiać lub odbyć jakąś daleką podróż. Niezależnie od tego jaki cel obrałeś na nowy rok, badania pokazują, że masz tylko 8% szans na jego realizację. Większość z nas zrezygnuje już w drugiej połowie lutego (około 80%). W tym artykule pomogę w realizacji Twoich celów biznesowych i przedstawię Ci 6 sposobów na to jak się szybciej rozwinąć wykorzystując do tego celu dotacje. 

4 nabory wniosków

Z pewnością pomogą Ci w tym 4 nowe nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020, które zostaną uruchomione w I kwartał 2018 roku. Będą to:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar d) – bardzo wyczekiwany program w ramach którego możesz uzyskać 200 tys. dotacji na modernizację swojego gospodarstwa przy zwrocie na poziomie 50 lub 60%.
 • Premie dla młodych rolników – program dedykowany dla rolników przejmujących gospodarstwa w ramach, którego można uzyskać bezzwrotne 100 tys. zł.
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – program skierowany do właścicieli bardzo małych gospodarstw, którzy do tej pory nie rozwijali swoich gospodarstw, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne 60 tys. zł.
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – program, który daje szanse przedsiębiorczym ludziom na start w biznesie z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy wynoszącej 100 tys. zł.

To nie wszystko. Jednocześnie trwają nabory wniosków z programów w ramach Lokalnych Grup Działania (LGD) na uruchomienie lub rozwój firmy. W tym artykule opowiem Wam jak przyśpieszyć realizację Waszych celów łącząc wybrane programy.

#1 – Młody Rolnik + Modernizacja

Połączenie programu Premie dla młodych rolników z programem Modernizacja gospodarstw rolnych daje nam szanse zdobycia 300 tys. dofinansowania przy inwestycji sięgającej 444 tys. W ramach programu dla młodych rolników uzyskujemy bezzwrotne 100 tys., a w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych realizujemy inwestycję o wartość 334 tys. gdzie przy 60% zwrotu otrzymujemy 200 tys. dotacji.

Stosując takie połączenie zyskujemy dodatkowe punkty w programie Modernizacja gospodarstw rolnych (za wiek i za udział w programie dla młodych rolników). To nie wszystkie korzyści. Wnioskodawca będący w kategorii młodego rolnika ma prawo do pobierania wyższych dopłat bezpośrednich.

Aby zastosować tego typu wariant rozwoju swojego gospodarstwa trzeba zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych czynników. Po pierwsze przekazujący gospodarstwo powinien wyczyścić się ze swoich zobowiązań. Mam tu na myśli kilka ich rodzajów:

 • Zobowiązania wynikające z programów ARiMR – w tej sytuacji należy przed przekazaniem gospodarstwa złożyć wniosek o następstwo prawne, w którym przenosimy zobowiązanie na następce. Tak robimy w sytuacji kiedy chcemy przekazać gospodarstwo w całości. Jeżeli chcemy przekazać część gospodarstwa wówczas musimy poinformować ARiMR o naszych planach i uzasadnić zmniejszenie powierzchni gospodarstwa wobec przyjętych na siebie zobowiązań.
 • Zobowiązania związane z zaciąganiem kredytów – w wielu sytuacjach przed przekazaniem gospodarstwa należy uzyskać w banku zgodę na przeniesienie kredytu na następcę;
 • Zobowiązanie VATowskie – tutaj również należy przejść całą procedurę związaną z przeniesieniem rozliczeń VATowskich na następcę.

Kolejnym niezmiernie istotną sprawą jest sposób przekazania gospodarstwa. Otóż młody rolnik powinien przejąć gospodarstwo w całości tj. z maszynami, budynkami jak i zapasami. Chcąc korzystać z programu Modernizacja gospodarstw rolnych jesteśmy zobowiązani wykazać, że na dzień złożenia wniosku mamy wszystko co jest niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jednocześnie jesteśmy zobowiązani do wykazania, że prowadzimy sprzedaż (obowiązek przedłożenia faktury za sprzedaż produktów rolnych na kwotę minimum 5 tys. zł).

Oba programy dają nam możliwość realizacji inwestycji w okresie 3 lat. Dlatego w pierwszej kolejności jeszcze przed przygotowaniem wniosków warto usiąść i rozpisać na kartce swoje plany inwestycyjne obejmujące kwotę 444 tys. Dopiero w następnej kolejności razem z doradcą dokonać podziału inwestycji w taki sposób aby zdobyć maksymalnie dużo punktów na liście rankingowej.

#2 – Modernizacja x 2

Drugim sposobem jest realizacja tak zwanej inwestycji zbiorowej w programie Modernizacja gospodarstw rolnych. Tak naprawdę nie ma ograniczenia co do ilości rolników, którzy wspólnie będą realizowali swoją inwestycję, niemniej najczęstszym przykładem jest realizacja tego typu inwestycji w układzie ojciec z synem.

Realizując inwestycję zbiorową jesteśmy nagradzani wyższym poziomem zwrotu, który wynosi, aż 60 %. Dodatkowo wspólnie jesteśmy wstanie zrealizować znacznie większą inwestycję. Przy dwóch rolnikach możemy zrealizować przedsięwzięcie o wartości 668 tys., z którego otrzymamy 400 tys. zwrotu. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie w przypadku inwestycji budowlanych, których wartość często znacząco przekracza 400 tys. zł.

Przystępując do tego typu przedsięwzięcia trzeba pomyśleć o kilku kwestiach:

 1. Po pierwsze inwestycja musi być uzasadniona potencjałem produkcyjnym obu gospodarstw. Przykładowo jeżeli przedmiotem Twojej inwestycji jest budowa budynku chłodni owoców o pojemności 400 ton, to łączna potrzeba przechowalnicza obu gospodarstw musi wynosić co najmniej 400 ton.
 2. Druga sprawa dotyczy udziału procentowego w inwestycji każdego z rolników. Przywołując omawiany przykład jeżeli wykażemy, że każde z gospodarstw ma potrzebę przechowywania 200 ton to udział w projekcie każdego z gospodarstw będzie wynosił 50%. Oczywiście to najczęstsza sytuacja ale możliwy jest również inny scenariusz kiedy podział procentowy kształtuje się w zupełnie inny sposób.
 3. Trzecia sprawa dotyczy ustalenia zasad wspólnego użytkowania wspólnej inwestycji (zasady te mają swoje odzwierciedlenie w umowie o wspólnym użytkowaniu).
 4. Ostatnia kwestia dotyczy realizacji wspólnej inwestycji, która ma charakter trwale związanej z gruntem np. wspomniana budowa budynku chłodni owoców. W takim przypadku grunt, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja powinien stanowić przedmiot współwłasności.

#3 – Restrukturyzacja małych gospodarstw + Modernizacja

Trzecim sposobem, jest połączenie programu Restrukturyzacja małych gospodarstw (bezzwrotne 60 tys. zł) z programem Modernizacja gospodarstw rolnych (140 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50 lub 60%). Razem daje nam to możliwość wpompowania w małe gospodarstwo kwoty 340 tys, z czego 200 tys. stanowią dofinansowania z obu programów. 

Oba programy przeznaczone są dla dwóch różnych typów gospodarstw. Z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw, możemy skorzystać jeżeli wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa (WEG) nie przekracza 10 tys. euro. Natomiast z działania Modernizacja gospodarstw rolnych składamy wniosek jeżeli nasz WEG przekracza 10 tys. euro. Swój współczynnik możesz sprawdzić na stronie www.kalkulator-so.pl  W związku z tym, że nie da się jednocześnie złożyć wniosków z obu programów, najpierw składamy wniosek z Restrukturyzacji, a dopiero w kolejnym roku kiedy WEG przekroczy 10 tys. euro ubiegamy się o pomoc z programu Modernizacja gospodarstw rolnych.

#4 – Restrukturyzacja małych gospodarstw + Premia na uruchomienie firmy

To rozwiązanie teoretycznie jest zabronione, ponieważ zakazane jest jednoczesne korzystanie przez jedną osobą z obu programów naraz (wykluczenie w rozporządzeniu). Ale nikt nie zakazuje nam korzystać z drugiego programu przez innego domownika. W programie Restrukturyzacja małych gospodarstw o pomoc może ubiegać się rolnik lub małżonek rolnika, a w programie Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wniosek może złożyć rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Daje nam to możliwość skorzystania z obu programów przez różnych członków rodziny przypisanych do jednego gospodarstwa na różne sposoby.

Przykładowo może to wyglądać w następujący sposób:

 • Rolnik korzysta z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw (60 tys.), a małżonek rolnika składa wniosek z programu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (100 tys.). Łącznie zyskujemy 160 tys. bezzwrotnego dofinansowania.
 • Rolnik i małżonek rolnika składają dwa odrębne wnioski na założenie firmy (różne działalności gospodarcze), każde z nich otrzymuje premię w wysokości 100 tys. Łącznie zyskują 200 tys. bezzwrotnego dofinansowania.
 • Rolnik korzysta z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw (60 tys.), a małżonek rolnika i domownik składają wnioski na założenie dwóch odrębnych działalności gospodarczych (każdy uzyskuje po 100 tys). Łącznie wszyscy zyskują 260 tys. zł pomocy i to bez ani 1 złotówki wkładu własnego.

#5 – Premia na uruchomienie firmy + Młody Rolnik

Teoretycznie również można powiedzieć – nie da się. W praktyce przygotowaliśmy kilka wniosków właśnie w takim wariancie. Podobnie jak w poprzednim przypadku z uwagi na wykluczenie należy przygotować odrębne wnioski na każdego ze współmałżonków. I tak w ramach programu Premie dla młodych rolników jeden ze współmałżonków uzyska 100 tys. na rozwój gospodarstwa, a drugi 100 tys. na uruchomienie dodatkowej działalności gospodarczej. Łącznie zyskujemy 200 tys. bezzwrotnej pomocy.

Co niezmiernie istotne w tym wariancie musimy przypilnować Wielkości ekonomicznej gospodarstwa (WEG), która powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 13, a 15 tys. euro. Wynika to z faktu, że warunkiem ubiegania się o pomoc w programie Premie dla młodych rolników jest posiadanie gospodarstwa o potencjale produkcyjnym minimum 13 tys. euro. Natomiast w programie Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 15 tys. euro.

#6 – Premia na uruchomienie firmy + LGD Rozwój firmy

Na programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, w ramach której możesz uzyskać bezzwrotne 100 tys.,  świat się nie kończy. Jeżeli prowadzisz swój biznes przynajmniej rok, to możesz ubiegać się o kolejną dotację. Jej wysokość oraz poziom zwrotu jest zależna od warunków jakie ustali Twoja Lokalna Grupa Działania (LGD). W optymalnej formie może to być 300 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 70%. Więcej o dotacjach z LGD na rozwój firmy przeczytasz tutaj..

Wyobraź sobie sytuację, w której najpierw uzyskujesz bezzwrotne 100 tys. na start, a później realizujesz inwestycję w rozwój firmy o wartości 430 tys., która daje możliwość zdobycia 300 tys. dotacji. Wpompowanie tak dużych pieniędzy w dobrze zorganizowany biznes to szansa na błyskawiczny rozwój.

Sprawdź z jakich dotacji możesz skorzystać ?

Każdy z 6 sposobów jest dobry o ile jest zgodny z Twoimi celami biznesowymi na 2018 rok. Jeżeli jednak na tym etapie nie masz jeszcze pełnej wiedzy z jakich programów PROW 2014-2020 możesz skorzystać to jak najszybciej pobierz przygotowaną prze zemnie LISTĘ SPRAWDZAJĄCĄ i przygotuj swój plan rozwoju w oparciu o dotacje.

Artykuł został znaleziony na poprzedniej wersji domeny, został przywrócony ponieważ informacje w nim zawarte mogą być dla kogoś pomocne.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *