Kredyt dla firm czy faktoring – co się bardziej opłaca przedsiębiorcy?

Prowadząc firmę niezwykle ważne jest, aby stale inwestować w rozwój naszej działalności. Niestety, czasami przedsiębiorstwo traci płynność finansową przez opieszałość ze strony kontrahentów. Dzisiaj przyjrzymy się głównym metodom, które pomogą poradzić sobie z tym problemem

Faktoring – czym jest i jak działa?

Zwyczajowo w Polsce przyjęło się, że w transakcjach biznesowych termin płatności wynosi 14 dni od momentu wystawienia faktury. Nie jest to jednak „sztywny” limit – ramy czasowe, w których bezwzględnie należy uregulować zobowiązania wobec kontrahenta, wyznacza ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Z tego dokumentu jasno wynika, że w przypadku, gdy jedną stroną wierzycielską transakcji jest mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a interesy prowadzone są z tak zwanym dużym przedsiębiorstwem, to termin płatności nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Jeśli jednak w ramach negocjacji zostanie ustalony termin dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel ma prawo po upływie tego okresu zacząć naliczać odsetki. Dodatkowo, w powyższej sytuacji, ustawa przewiduje również maksymalny czas na uregulowanie zobowiązań. Wynosi on maksymalnie 60 dni, z możliwością rozbicia spłaty wierzytelności zgodnie z umówionym harmonogramem. W takim też przypadku okres ten będzie naliczany osobno do każdej raty.

Czym więc jest faktoring? Upraszczając, jest to kredyt firmowy udzielany pod zastaw faktur. Z faktoringu korzystają szczególnie często przedsiębiorstwa, które do prawidłowego funkcjonowania muszą zachować pełną płynność finansową. Niestety, kilkutygodniowe terminy płatności faktur znacząco ograniczają szybki dostęp do gotówki. Rozwiązaniem tego problemu może być właśnie faktoring, czyli usługa wykupu faktur od przedsiębiorstwa w zamian za określoną w umowie prowizję.

Dlatego też faktoring nie jest tym samym, co pożyczki dla firm, chociaż na pierwszy rzut oka mocno je przypomina. Różnice są znaczące, ponieważ kwota widniejąca na fakturze (lub jej część) zostaje wypłacona wierzycielowi w oparciu o wystawiony przez niego dokument sprzedaży.

Usługa faktoringu – wady i zalety

Główną zaletą faktoringu jest znaczące skrócenie czasu oczekiwania na spłatę wierzytelności. Przedsiębiorstwo otrzymuje należne mu pieniądze dużo szybciej (zazwyczaj w ciągu kilku dni) i nie musi czekać na wpłynięcie środków od kontrahenta.

Zaletą faktoringu jest także licząca się pozycja rynkowa faktora, czyli podmiotu świadczącego usług faktoringowe. Funkcję faktora zazwyczaj pełnią duże banki oraz inne organizacje finansowe, które posiadają w swoich strukturach rozbudowane skrzydło prawnicze. Dlatego też w przypadku, w którym kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań w terminie, to właśnie faktor może być stroną odpowiedzialną za ściąganie należności. Znacząco zwiększa to skuteczność oraz tempo ewentualnych rozpraw sądowych lub interwencji komorniczych.

Niestety, faktoring nie jest pozbawiony wad. Główną z nich jest odpowiedzialność za wierzytelności, która najczęściej nadal spoczywa po stronie przedsiębiorcy. Dlatego też, jeśli kontrahent nie ureguluje swoich zobowiązań w terminie, to firma korzystająca z faktoringu będzie musiała zwrócić otrzymaną wcześniej kwotę pieniężną faktorowi.

Kolejną wadą są koszty związane z faktoringiem oraz wygórowane wymagania względem przedsiębiorstwa ubiegającego się o niego. Faktor najczęściej przed podjęciem decyzji chce otrzymać pełen wgląd nie tylko w samą historię kredytową przedsiębiorstwa, ale również w grono kontrahentów firmy. Co więcej, często banki nie są zainteresowane udzielaniem usług faktoringu mikroprzedsiębiorstwom oraz firmom prowadzącym swoją działalność od niedawna.

Faktoring nie powinien być również traktowany jako kredyt inwestycyjny. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie płynności finansowej firmy. Pamiętajmy również, że zaliczka za fakturę nie zostanie wypłacona na poczet przyszłych, niepowstałych jeszcze zobowiązań.

Faktoring – koszty

Opłaty oraz prowizje związane z faktoringiem są różne, a ich wysokość zawsze ustalana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji oraz wielkości przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono działa, a także miesięcznego obrotu. Dużo zależy również od tego, po której stronie spoczywać będzie odpowiedzialność za niespłaconą fakturę. Jeśli przedsiębiorca nie będzie jej chciał brać na siebie, to faktor skompensuje rosnące ryzyko poprzez doliczenie dodatkowych opłat.

Koszty prowizji faktoringowej zaczynają się już od 1% i dochodzą do poziomu 4%. Niestety, oprocentowanie naliczane jest w skali miesięcznej, a nie tak jak ma to miejsce, kiedy brana jest pożyczka dla firm w skali rocznej. Dodatkowo faktorzy często wymagają, aby wykupić specjalne ubezpieczenie, które jeszcze bardziej podnosi łączny koszt faktoringu.

Kredyt dla firm – kiedy się sprawdzi?

Uzyskanie faktoringu dla swojego przedsiębiorstwa wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami oraz wysokimi opłatami. Co więcej, jego otrzymanie nie zawsze jest możliwe – dotyczy to szczególnie mikroprzedsiębiorstw oraz firm, które działają na rynku od niedawna.

Właśnie w takich przypadkach kredyt dla nowych firm może okazać się lepszym rozwiązaniem. Pożyczka dla przedsiębiorców udzielana jest już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Niewymagane są również dodatkowe zabezpieczenia ani inne poręczenia. Jest to szczególnie dobra informacja dla przedsiębiorstw, którym zależy na dynamicznym rozwoju. Mogą one teoretycznie wystąpić o dofinansowanie dla firm z państwowych lub unijnych środków, ale w praktyce trudno je dostać. Dodatkowo urzędnicy wymagają profesjonalnie skonstruowanych biznesplanów, których napisanie też potrafi sporo kosztować.

Warto również podkreślić czas, w którym podejmowana jest decyzja o udzieleniu pożyczki. Kredyt dla firm przyznawany jest w ciągu kilku dni, podczas gdy wniosek o dofinansowanie często rozpatrywany jest tygodniami.

Previous Post
Next Post

Comments

Michał

Kredyty potrafią być bardzo szorstkim tematem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *