Upadłość firmy – co dalej? Konsekwencje bankructwa biznesu

Gdy firma znajduje się w złej kondycji finansowej, wówczas jedynym korzystnym rozwiązaniem może być ogłoszenie jej upadłości. Na czym polega upadłość i jakie ma ona konsekwencje?

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość, określana także potocznie terminami plajta albo bankructwo, to procedura prowadzona wtedy, gdy dochodzi do niewypłacalności dłużnika. Upadłość służy wtedy do łatwiejszego zaspokojenia wierzycieli i jednocześnie pozwala na zamknięcie biznesu bez poważnych długów.

Postępowanie upadłościowe na gruncie prawa polskiego jest uregulowane w akcie prawnym Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).

Upadłość a restrukturyzacja firmy

W kontekście upadłości często mówi się o restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja? Ma ona na celu odpowiednie zarządzanie aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, by wprowadzić w nim daleko idące zmiany pozwalające na wzrost jego wartości.

W obliczu widma upadłości restrukturyzacja może pomóc firmie wyjść z kryzysu, a tym samym może ona uniknąć postępowania upadłościowego.

Co po upadłości firmy?

Gdy restrukturyzacja firmy nie dała żadnych efektów i konieczne jest wszczęcie postępowania upadłościowego, często pojawia się pytanie – upadłość firmy i co dalej?

Na skutek ogłoszenia upadłości firma traci swoje prawa do zarządzania majątkiem. Przejmuje je syndyk, który odpowiedzialny jest wtedy za spłatę powstałych zobowiązań w ramach planu podziału masy upadłościowej.

Właściwie przeprowadzone postępowanie upadłościowe może być jednak dla firmy nowym początkiem – dzięki uzyskanym doświadczeniom przedsiębiorca może zawrzeć ugodę z wierzycielami i uniknąć poprzednio popełnionych błędów.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/upadlosc-firmy-na-slasku/

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *