Ogłoszenie upadłości – jak wygląda ten proces?

Ustawa o prawie upadłościowym jest dość rozbudowana, a jej poszczególne zapisy mogą być dla wielu niejasne. Jak ogłosić upadłość, jakie dokumenty należy złożyć i jakie zachować terminy? To jedne z podstawowych pytań, które pojawiają się w głowach dłużników, jak i wierzycieli. A zatem co zrobić, kiedy firma staje się niewypłacalna?

Upadłość krok po kroku

Problemy z płynnością finansową mogą przytrafić się każdej firmie, niezależnie od jej wielkości tej jednoosobowej, jak i zatrudniającej kilka tysięcy pracowników. W przypadku gdy niewypłacalność jest trwała, długoterminowa i sytuacja ta nie rokuje poprawy, wtedy jest to przesłanka do ogłoszenia upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie rejonowym (wydział gospodarczy) właściwym dla miejsca, w którym prowadzona jest działalność. Przy czym powinno to nastąpić w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Podany czas obowiązuje dłużnika, ale formularz o upadłość może wypełnić i złożyć w sądzie także każdy z wierzycieli. Zgodnie z ustawą, dłużnik dodatkowo musi dołączyć m.in. takie dokumenty, jak: bieżący wykaz majątku z jego wyceną, listę wierzycieli z ich adresami, kwotami oraz terminami spłaty czy wykaz otrzymanych tytułów egzekucyjnych. Sprawy dotyczące upadłości rozpoznawane są przez sąd upadłościowy, w którego skład wchodzi trzech sędziów. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest dniem, w którym dochodzi do upadłości firmy. Kancelaria TGC, opisująca zakres swoich działań również w języku angielskim https://www.tgc.eu/en reprezentuje podmioty niewypłacalne, jak i wierzycieli.

Konsekwencje związane z ogłoszeniem upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczyna postępowanie sądowe, podczas którego dłużnik może prowadzić dotychczasową działalność. Jednakże zabezpieczony zostaje jego majątek, stanowiący masę upadłościową, co może utrudnić wszelkie działania. Majątek, o którym mowa, ma posłużyć do spłaty wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą ubiegać się o swoje należności wyłącznie w trybie postępowania upadłościowego.

W sytuacji bankructwa firmy i jej niewypłacalności często jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości. Dzięki temu przerwany zostanie proces popadania w coraz większe długi, a te dotychczasowe chociaż w części zostaną zwrócone wierzycielom po podziale majątkowej masy upadłościowej.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *