Tłumacz przysięgły – jak nim zostać? Opis zawodu, wymagania, egzamin.

W zawodzie tłumacza przysięgłego sama znajomość języka obcego to za mało. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Oto najważniejsze informacje dotyczące jego ścieżki edukacji i pracy.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumaczem przysięgłym określa się osobę zaufania publicznego, która zajmuje się tłumaczeniami dokumentacji, jej uwierzytelnianiem i poświadczaniem. Może on wykonywać zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne.

Najczęściej przysięgły tłumacz szwedzki zajmuje się przekładami dokumentów jak akty notarialne, pisma procesowe, świadectwa pracy, dokumenty urzędowe, certyfikaty, świadectwa czy zaświadczenia.

Tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego określane są na różne sposoby:
– Tłumaczenia przysięgłe,
– Tłumaczenia pod przysięgą,
– Tłumaczenia uwierzytelnione,
– Tłumaczenia poświadczone.

Tłumacz przysięgły może prowadzić przekłady w wielu językach, na przykład tak popularnych jak angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, francuski czy hiszpański, lecz też w językach rzadziej używanych, na przykład arabskim, chińskim.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby pracować jako tłumacz przysięgły, należy posiadać odpowiednie uprawnienia i znajdować się na liście tłumaczy przysięgłych. Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Podstawowa jest biegła znajomość języka obcego, która pozwala tłumaczowi na sprawne i dokładne tłumaczenie dokumentów otrzymanych od klientów oraz prowadzenie tłumaczeń ustnych.

W zawodzie jak tłumacz przysięgły wymagania odnoszą się nie tylko do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego. Według polskich przepisów tłumaczem przysięgłym może być osoba, która:
– Posługuje się językiem polskim,
– Ma polskie obywatelstwo albo jest obywatelem jednego z krajów UE albo EFTA,
– Uzyskała co najmniej tytuł magistra,
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– Nie ma wyroków skazujących ją za przestępstwa.

Osoba, która chciałaby zostać tłumaczem przysięgłym, może skorzystać ze specjalnych kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, które pozwalają na poszerzenie posiadanej wiedzy językowej oraz bliższe zapoznanie się z praktyką pracy tłumacza przysięgłego.

Jak odbywa się egzamin na tłumacza przysięgłego?

Do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego konieczne jest podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz jego pozytywne zaliczenie.

W przypadku zawodu jak tłumacz przysięgły egzamin jest państwowy. Jego organizacją zajmuje się Państwowa Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwsza to przekład pisemny treści z języka polskiego na obcy oraz na odwrót. Druga część egzaminu jest tłumaczeniem ustnym prowadzonym jako tłumaczenie konsekutywne oraz a vista. Aby zdać egzamin, należy pozytywnie zaliczyć jego część pisemną i ustną.

Następnie osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego, wpisywana jest na listę tłumaczy przysięgłych i składa ślubowanie. Otrzymuje on również własną pieczęć, którą przybija na tłumaczonych przez siebie dokumentach.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *