Kasa fiskalna w 2023 roku – kto musi ją posiadać?

Do korzystania z kas fiskalnych zobowiązanych jest coraz więcej polskich przedsiębiorców. Kiedy jest to konieczne? Kto może być zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w firmie? Artykuł powstał przy współpracy z firmą Multicom.

Kasa fiskalna – co to jest i do czego służy?

Kasą fiskalną nazywa się rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest zapisywanie towarów oraz usług, a także ewidencjonowanie ich sprzedaży.

Kasy te dzielone są na różne kategorie pod względem ich rodzaju, a dokładnie sposobu zapisu danych. Zaliczane są do nich:
– Kasy z zapisem papierowym,
– Kasy z zapisem elektronicznym,
– Kasy on-line,
– Kasy wirtualne w formie oprogramowania.

Aktualnie w firmach wykorzystuje się głównie kasy on-line oraz kasy wirtualne, które pozwalają na przesyłanie informacji do systemu określanego jako Centralne Repozytorium Kas (CRK). Pozostałe z nich są stopniowo wycofywane.

Przedsiębiorcy mają prawo do otrzymania ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line, która wynosi do 90% ceny netto kasy, co ułatwia wyposażenie firmy w ten sprzęt. Kasy fiskalne Poznań online przesyłają zgromadzone dane do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Wybrani przedsiębiorcy są zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych w swoich firmach. Kto musi posiadać tego rodzaju urządzenie w 2023 roku?

Kasa fiskalna w 2023 roku przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, którzy sprzedają towary albo usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, albo rolników ryczałtowych.

Warto jednak podkreślić, że od tej zasady obowiązują również zwolnienia, dlatego nie każdy z przedsiębiorców musi korzystać z kasy fiskalnej w swojej firmie.

Kasa fiskalna – kiedy można uzyskać zwolnienie?

Zgodnie z przepisami obowiązki korzystania z kasy fiskalnej nie dotyczą przedsiębiorców, którzy:
1. Prowadzą sprzedaż towarów albo usług w określonych kategoriach.
2. Ich sprzedaż na rzecz nieprowadzących działalności osób fizycznych i rolników ryczałtowych, która powinna być ewidencjonowana z użyciem kasy, w poprzednim okresie obrotowym nie przekroczyła 20 tys. złotych.

Zwolnienie przestaje obowiązywać po upływie 2 miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym przedsiębiorca z niego korzysta, jeżeli w tym czasie jego udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%. Obrót jest liczony na podstawie wartości sprzedaży netto.

Przepisy wskazują także na czynności, które są bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z używania kas fiskalnych w 2023 roku. Do posiadania kasy fiskalnej zobowiązane są między innymi przedsiębiorstwa, które:
– Sprzedają gaz płynny,
– Prowadzą przewozy samochodowe i pasażerskie, na przykład świadczą usługi taksówkarskie,
– Prowadzą naprawę pojazdów oraz wykonują badania techniczne, przeglądy pojazdów,
– Sprzedają wyroby elektroniczne,
– Sprzedają nośniki danych,
– Sprzedają urządzenia fotograficzne,
– Sprzedają wyroby optyczne,
– Sprzedają wyroby tytoniowe i wyroby alkoholowe,
– Sprzedają wyroby z metali szlachetnych lub zawierające metale szlachetne,
– Świadczą usługi doradztwa podatkowego,
– Świadczą usługi kosmetyczne, fryzjerskie,
– Świadczą usługi medyczne i dentystyczne – poza włączeniami,
– Świadczą usługi prawnicze – poza włączeniami,
– Świadczą usługi gastronomiczne w placówkach stacjonarnych lub usługi cateringowe.

Więcej informacji związanych z posiadaniem kasy fiskalnej w firmie można uzyskać pod adresami:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00243.
https://multicom.com.pl/kasy-fiskalne-online/.

Previous Post
Next Post

Comments

Airmax

To ciekawe, że istnieje ulga na zakup kasy fiskalnej online, ale zastanawiam się, czy ta zmiana nie wprowadzi dodatkowych wyzwań dla mniejszych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *