Znajdź swój kredyt hipoteczny w 30 sekund

Porównywarka kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne – co warto wiedzieć?

Dla wielu z nas kupno nowego mieszkania wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Niestety wielu z nas nie wie, czym jest kredyt hipoteczny oraz jakie są związane z nim konsekwencje. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć wszystkie najważniejsze kwestie związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Co warto wiedzieć?

Czym jest kredyt hipoteczny

Najprościej rzecz ujmując kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem celowym, które zostaje zabezpieczone poprzez hipotekę, czyli poprzez ograniczenie prawa rzeczowego na nieruchomości. Zgodnie z polskim prawodawstwem tj. z art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami kredyt zabezpieczony hipoteką może być przeznaczony na: – zakup domu/mieszkania lub na jego remont/modernizację, – budowę domu/mieszkania. – zakup działki budowlanej. W zależności od oferty banku kredyt hipoteczny może być zaciągnięty w polskich złotówkach lub w walucie obcej. Decydując się na zaciągnięcie kredytu w rodzimej walucie koszt kredytu będzie uzależniony przede wszystkim od jego oprocentowania. Z kolei w przypadku tzw. kredytów walutowych na miesięczną ratę kredytu wpływ będzie miał również aktualny kurs walutowy. Decydując się na kredyt hipoteczny możemy założyć iż minimalny okres jego spłacania będzie wynosić 5 lat. Z kolei maksymalny okres czasu, na jaki bank może rozłożyć kredytowanie wynosi 35 lat. Głównym czynnikiem decydującym o okresie kredytowania jest sytuacja finansowa osoby ubiegającej się o środki pieniężne. Najprostszym sposobem, w jak i w przybliżeniu możemy określić swój okres kredytowania jest skorzystanie z kalkulatora zdolności kredytowej kredytów hipotecznych. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że ostateczna decyzja banku może być uzależniona od większej ilości czynników, aniżeli te zawarte w kalkulatorze.

Różnica między kredytem hipotecznym a kredytem mieszkaniowym

Należy mieć na uwadze, że kredyt hipoteczny oraz kredyt mieszkaniowy są różnymi produktami bankowymi. Chociaż istnieje względem nich wiele podobieństw tj. nie różnią się one oprocentowaniem, warunkami czy też stawianymi przed klientem wymaganiami, to posiadają one inne cel. Przede wszystkim kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony jedynie na zakup już istniejącego mieszkania, dom lub garażu. Z kolei w przypadku kredytu hipotecznego mamy również możliwość wybudowania nieruchomości oraz kupna działki budowlanej.Jakie są inne informacje, które powinniśmy nabyć przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny oraz pożyczka hipoteczna – jakie są różnice?

Również w przypadku kredytu i pożyczki hipotecznej główną różnicą pomiędzy tymi dwoma produktami bankowymi jest cel przeznaczenia nabytych środków pieniężnych. W przypadku pożyczki hipotecznej nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni w wyborze celu, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze. Tym co łączy obydwa produkty to ich zabezpieczenie w postaci hipoteki. Pożyczki hipoteczne są wybierane przez konsumentów ze względu na ich niższe oprocentowanie, aniżeli klasyczny kredyt gotówkowy lub samochodowy.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Wielu z nas zastanawia się jakie jest średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Na polskim rynku bankowym oprocentowanie tego rodzaju produktów bankowych wynosi najczęściej od 3 do 4%. Należy jednak pamiętać, iż oprocentowanie jest jedną z wielu opłat związanych z zaciągnięciem zobowiązania. Aby poznać realny koszt kredytu wraz ze wszystkimi dodatkowymi opłatami należy sprawdzić rzeczywistą roczną stopę oprocentowania RRSO.

Koszt kredytu hipotecznego

Oprócz oprocentowania Istnieje wiele czynników innych wpływających na ostateczny koszt kredytu. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: – ubezpieczenie kredytu hipotecznego, – ustaloną w umowie prowizję dla banku, – opłatę przygotowawczą. Należy jednak mieć na uwadze, na ostateczny koszt kredytu hipotecznego wpływ mogą mieć również takie czynniki jak: – wakacje kredytowe (udzielona przez bank możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas), – karencja (czyli czas w którym kredytobiorca wpłaca jedynie odsetki zaciągniętego kredytu), – czas na jaki zostało rozłożone kredytowanie. Powinniśmy również pamiętać, iż ostateczne oprocentowanie kredytu będzie również uzależnione od zmian stóp procentowych. Jeżeli chcemy sprawdzić całkowity koszt zaciągniętego zobowiązania skorzystać powinniśmy z kalkulatora kredytów hipotecznych. Tego rodzaju narzędzie po uwzględnieniu w nim 6 podstawowych czynników określi nam Ile ostatecznie zapłacimy za zaciągnięty kredyt do parametrów uwzględnianych przez kalkulator zaliczyć można: – czas kredytowania, – wysokość zaciągniętego zobowiązania, – oprocentowanie kredytu, – prowizję związaną z udzieleniem kredytu, – rodzaj raty (mogą to być zarówno raty równe jak i raty malejące), – pozostałe koszty.

Kredyt hipoteczny a wkład własny

Jedną z podstawowych kwestii martwiących każdego przyszłego kredytobiorcę jest kwestia wkładu własnego. Niestety aktualnie zgodnie z polskim prawodawstwem nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Obecnie jest to 20% inwestycji. Jeżeli jednak udało nam się zebrać 10% wkładu własnego możemy zaciągnąć kredyt hipoteczny przy zastąpieniu pozostałych 10% dodatkowym ubezpieczeniem. Innym rozwiązaniem jest nałożenie hipoteki na już posiadaną nieruchomość, jeżeli jej wartość przewyższa sumę jaką powinniśmy przeznaczyć na wkład własny.

Spłata kredytu hipotecznego

Przed podpisaniem umowy należy podjąć ważną decyzję dotyczącą formy wpłat. Zdecydować się możemy na raty równe oraz na raty malejące. W przypadku rat równych, na które decyduje się większość kredytobiorców w pierwszej kolejności spłacane są odsetki i jedynie mała część kapitału. Co ważne proporcje te ulegną zmianą w kolejnych latach. W przypadku rat malejących wysokość raty naliczana jest w odniesieniu do wysokości pozostałego kapitału. Inaczej rzecz ujmując kredytobiorca z czasem będzie płacił coraz mniejsze raty kredytu.Zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny jaki procent, jaka marża i forma rat to tylko część kwestii, które należy przemyśleć.