Jak wygląda harmonogram sesji na rynku giełdowym?

Zlecenie kupna lub sprzedaży można składać poprzez internet, używając do tego celu komputera. Jednak ich realizacja odbywa się w określonych godzinach, zgodnych z harmonogramem sesji giełdowej. Każda giełda na świecie posiada swój własny rozkład dnia, zgodnie z którym może efektywnie funkcjonować. Jego znajomość może być najbardziej przydatna dla inwestorów, którzy handlują w trakcie jednej sesji i są zaliczani do grona day traderów.

Harmonogram sesji i systemy notowań 

Harmonogram jest to uporządkowany system faz sesji giełdowej, w których mają miejsce wszystkie transakcje na rynku. Działa we wszystkie dni robocze, poza kilkoma specjalnymi datami, które są wyłączone z obrotu. Są to dni bez sesji, podczas których mają miejsce święta i ustawowe dni wolne od pracy. We wszystkie pozostałe dni sesyjne handel odbywa się bez przeszkód. Wszelkie informacje na ten temat można przeczytać w regulaminie giełdy. 

Jak wyglądają wszystkie fazy sesji giełdowej? 

Na warszawskiej giełdzie sesja trwa od 830 do. 1705. W tym czasie występują 4 fazy sesji dla akcji: 

  • od 830 do 900 jest faza przed otwarciem, gdy przyjmowane są zlecenia, 
  • o godz. 900 występuje określenie kursów na otwarcie, 
  • od 900 do 1600 jest faza notowań ciągłych, gdy mogą być zawierane transakcje, 
  • od 1650 do 1700 jest faza przed zamknięciem, gdy przyjmowane są zlecenia na zamknięcie, 
  • o godz. 1700 występuje określenie kursów na zamknięcie, 
  • od 1700 do 1705 jest dogrywka, w trakcie której występuje handel po określonym kursie. 

W przypadku kursu jednolitego największą różnicą jest występowanie trzech faz przed otwarciem, dwóch momentów otwarcia oraz dwóch dogrywek. Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji o funkcjonowaniu różnych rynków, możesz sprawdzić pod adresem, na którym widnieje oficjalna strona internetowa międzynarodowego brokera. Znajdziesz tam informacje na temat wielu możliwości inwestowania na rynkach finansowych.

W jakim systemie odbywa się handel giełdowy? 

Na giełdzie w czasie trwania fazy notowań można wykonać dowolną liczbę transakcji instrumentów finansowych. Ma to miejsce w postaci dwóch odrębnych mechanizmów: 

  • w systemie notowań ciągłych – kurs jest ustalany od jednej transakcji do kolejnej. Jednocześnie są one zawierane według najlepszej ceny, jaką można znaleźć wśród zleceń oczekujących, 
  • w systemie notowań jednolitych – kurs jest ustalany dwukrotnie w czasie całej sesji w czasie tzw. “fixingu”. Najpierw napływają zlecenia kupna i sprzedaży i na ich podstawie ustalany jest kurs odniesienia, po którym zawierane są wszystkie transakcje. 

Większość instrumentów jest notowana w systemie ciągłym – są to zarówno akcje, jak i derywaty. Kurs jednolity został stworzony dla papierów wartościowych, które cieszą się mniejszą popularnością i mają niewielką płynność. 

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *