Jak uzyskać dofinansowanie PFRON na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i na sprzęt rehabilitacyjny?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie dofinansowania na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz na sprzęt rehabilitacyjny . Do kogo skierowana jest pomoc? Jak można ją otrzymać?

Kto może uzyskać dofinansowanie PFRON?

Aby otrzymać dofinansowanie PFRON, należy spełnić stawiane przez Fundusz warunki, a mianowicie:
1. Posiadanie dokumentu, który jest potwierdzeniem niepełnosprawności.
2. Spełnienie kryterium dochodowego – dotyczy średnich miesięcznych dochodów netto uzyskanych w kwartale, który poprzedza złożenie wniosku.

Do przyznania dofinansowania PFRON średni miesięczny dochód nie może być wyższy od:
– Dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym – 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę.
– Dla osób samotnych – 65% przeciętnego wynagrodzenia.

3. Uzyskanie refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia – konieczne jest otrzymanie zlecenia NFZ na wyroby medyczne od lekarza.

Dofinansowanie PFRON – krok po kroku

Aby otrzymać dofinansowanie przyznawane przez PFRON, należy:
1. Udać się do lekarza, który może wystawić zlecenie na wyroby medyczne. Zlecenia tego rodzaju wystawiają lekarze specjaliści oraz w przypadku wybranych typów wyrobów lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Udać się do sklepu, który prowadzi sprzedaż przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego, aby tam wybrać odpowiednie wyroby. Po ich wybraniu otrzymuje się fakturę proforma.
3. Z wnioskiem o dofinansowanie, kopią dokumentu orzekającego o niepełnosprawności, fakturą proforma oraz kopią zlecenia na wyroby medyczne należy udać się do lokalnego oddziału obsługującego wnioski o dofinansowanie z PFRON – są to oddziały PCPR, MOPR oraz MOPS.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania można udać się do oddziału, aby podpisać umowę.
5. Po otrzymaniu umowy należy udać się do sklepu medycznego, gdzie wpłaca się wkład własny, zgodnie z informacjami zawartymi w umowie.
6. Po zaksięgowaniu płatności sklep zamawia dany wyrób medyczny zgodnie z umową i czeka na przekazanie płatności z PFRON.
7. Po otrzymaniu płatności sklep przekazuje wyrób do kupującego.

Osoby, które już otrzymały dofinansowanie, ale jeszcze nie zamówiły wyrobu medycznego, mogą od razu przekazać dokumenty do wybranego sklepu medycznego.

Ile wynosi dofinansowanie ze środków PFRON?

Katalog przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, na które można otrzymać dofinansowania dla osób niepełnosprawnych PFRON, dołączony jest do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. zawierającego wykaz wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie.

Wysokość dofinansowania przyznawanego przez PFRON na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
– maksymalnie 100% udziału własnego określonego w limicie ceny NFZ,
– maksymalnie 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału własnego, gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa niż ustalony limit wskazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Dofinansowanie PFRON na sprzęt rehabilitacyjny wynosi maksymalnie do 80% jego kosztów, przy czym nie może być to więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania PFRON:
– https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *