Faktoring cichy. Jak działa i dla kogo będzie najlepszy?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej na czym polega finansowanie faktur za pomocą faktoringu cichego jest bardzo korzystną propozycją dla wielu przedsiębiorców. Na czym dokładnie polega faktoring cichy i czym różni się od jawnego? Dla kogo będzie on najlepszy? Wyjaśniamy!

Czym faktoring cichy różni się od faktoringu jawnego?

Usługa faktoringu polega na otrzymywaniu należności za wystawione faktury w wysokości do 90% i nawet w ciągu 24 godzin od firmy faktoringowej. Umożliwia ona zatem utrzymanie lepszej płynności finansowej, zapobiegając pojawianiu się zatorów płatniczych i niewypłacalności. Wyróżniamy faktoring pełny i niepełny.

Umowa faktoringu może być zawarta na różne sposoby. Jednym z podziałów jest rozdzielenie usługi na faktoring cichy oraz na faktoring jawny. Czym różnią się one między sobą?

Faktoring jawny polega na przekazaniu informacji o faktoringu do kontrahenta. To najtańsza i najczęściej wybierana usługa. Wtedy dochodzi do cesji wierzytelności, czyli przeniesienia praw przez klienta na faktora, a kontrahent jest o tym informowany.

Z kolei faktoring cichy, inaczej nazywany też ukrytym czy tajnym, nie przekazuje tych informacji do kontrahenta. Stosowany jest on również wtedy, gdy kontrahent nie wyraża zgody na to, by wierzytelności były przejęte przez firmę faktoringową. Wzbudza on jednak problemy natury etycznej.

Faktoring cichy – dla kogo?

Najczęściej faktoring cichy wybierany jest przez te firmy, które nie chcą, aby ich kontrahenci dowiedzieli się o tym, że korzystają one z usług, jakie oferuje firma faktoringowa. Zwykle taka praktyka ma miejsce w sektorze handlowym, chociaż można stosować ją też w innych branżach, szczególnie przy dłuższych terminach płatności za faktury.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wybierając faktoring cichy, można wpłynąć negatywnie na wizerunek swojej firmy. Ukrywanie faktoringu przed kontrahentem może być wtedy niemile widziane, a nawet może prowadzić do zerwania współpracy, dlatego jest ono powiązane z wyższym ryzykiem dla firmy, która decyduje się na taką usługę.

Czy warto korzystać z faktoringu cichego?

Z jednej strony faktoring cichy jest bardzo pomocny, natomiast z drugiej może być on dla przedsiębiorcy związany z wyższym ryzykiem niż faktoring jawny.

Wybierając faktoring tajny, cichy, trzeba być świadomym tego, że może on nie do końca odpowiadać kontrahentowi, który nie wyraził zgody na cesję wierzytelności. Współpraca między firmami nie odbywa się wtedy na do końca jasnych zasadach, ponieważ odbiorca faktury nie wie o tym, że używany jest faktoring.

Zdarza się jednak, że takie rozwiązanie jest pomocne wtedy, gdy zawiera się umowę z nowym kontrahentem, co do którego rzetelności nie ma się jeszcze pewności. Wówczas faktoring cichy może zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności i poprawić płynność finansową wystawcy faktury.

Previous Post
Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *